Groot Brittannië Duitsland

Waarom boswegen onderhouden

Omdat slaggaten en vaarsporen ergernis nummer een zijn.

Om regelmatig bos- en landwegen met de SWO1 bospadschraper te onderhouden is men beter uit, als men lang niets doet aan het onderhoud van deze wegen worden slaggaten, vaarsporen en begroeiing  steeds erger zodat het water niet weg kan.

HET WATER MOET WEG ! 

Op lange termijn gezien is men beter af door regelmatig gecontroleerd onderhoud te plegen aan de bos- en landwegen met het SWO1 bospadschraper om zo de kosten te drukken het voordeel van onze machine is dat wij met een overgang tot 4 meter breedte kunnen bewerken dit doormiddel van 5 stuks eenvoudige bedienbare armen die we onafhankelijk van elkaar kunnen instellen om tot een optimale prestatie te komen doet men dit niet zal er een zware schraper ingezet moeten worden die veel geld kost en zal men vaker nieuw organisch materiaal moeten aanbrengen om de verloren gegane materiaal aan te vullen.

Men is hier zo van overtuigd zodat in de praktijk steeds meer machines worden ingezet.

Bij het regelmatig onderhouden met de SWO1 bospadschraper blijven de wegkanten en midden vrij van begroeiing en overtollige kiezel, het gras enz. word verwijderd en afgevoerd de verloren gegane kiezel trekken we van buiten weer naar binnen en verdelen deze weer opnieuw over de weg zodat slaggaten en vaarsporen verdwijnen.

Het water kan nu goed aflopen naar de zijkanten en kan hierdoor geen organisch materiaal meenemen en wegspoelen.

Wegen blijven beter begaanbaar voor de bosarbeiders en vrachtwagens enz. voor het transporteren van het hout ook zij krijgen hierdoor een gelijkmatigere  belasting op de assen van hun voertuigen.

  • Zorgen voor een goede afwatering.
  • Afschrapen van wegkanten.
  • Verwijderen en afvoeren overtollig materiaal.
  • Verdichten van de wegdek.

Verloren materiaal hergebruiken door opnieuw te verdelen over de weg.